The british grenadiers- piano keyboard

C F C F G A F
Some talk of Alexander,
A C F A G F E F
And some of Bercules
C F C F G A F
Of Bector and Lysander,
A C F A G F E F
And such great names as these.
…………………..

[kjs]

SPRAWDŹ TAKŻE NASZE PRODUKTY: ZOBACZ INNE PIOSENKI: