Coloen boegy march- how to play on piano

A F# F# G A F# F# D
A F# F# G F# A A G
G E E F# G A F#
…………………..

[kjs]

SPRAWDŹ TAKŻE NASZE PRODUKTY: ZOBACZ INNE PIOSENKI: